Súčasťou portfólia našej firmy je montáž požiarnej signalizácie.

Hlásiče slúžia na vyhodnotenie dymu alebo teploty – teda zárodku požiaru v chránenom priestore. Vyhodnocovacia jednotka je spravidla umiestnená v miestnosti trvalej obsluhy.

Požiarnu signalizáciu inštalujeme podľa projektu v objektoch, ako sú kancelárske objekty, sklady, prevádzkové priestory, penzióny, hotely.Snímače dymu

               Požiarne tlačídlo

Požiarne ústredne