Projekt zabezpečovacieho systému vytvárame v spolupráci so zákazníkom pričom konzultujeme požiadavky zákazníka s našimi skúsenosťami z praxe.

Pri požiadavke zákazníka o realizáciu zabezpečovacieho systému odporúčame stretnutie priamo na danom objekte, kvôli možnosti zhodnotenia všetkých bezpečnostných rizík objektu s možnosťou navrhnutia zabezpečenia. Dôležité je pre nás vidieť samotný objekt, na ktorom poschodí sa nachádza, posúdiť stavbu ako takú – murivo a hromozvody, vidieť hlavný a bočné vchody, okná a balkóny, prípadne už zamurované vchody a okná... Tieto informácie sa telefonicky alebo mailom nedajú vždy postrehnúť. Štandardne sa používajú bezpečnostné systémy, kde jednotlivé komponenty sú prepojené káblami. V prípade nemožnosti použitia kabeláže z rôznych dôvodov je možné navrhnúť aj bezdrôtové zabezpečovacie systémy.

Na základe obhliadky vypracujeme cenovú ponuku, prípadne viac variant ponuky.

V ponuke rozpíšeme jednotlivé komponenty:

Bezpečnostná ústredňa a akumulátory - srdce celého systémuKlávesnica hlavná s LCD displejom - vypisuje údaje o objekte

Klávesnica prídavná - jednoduchšia, ale plne funkčná

Pohybový snímač - infrapasívny, ktorý vyhodnocuje každý pohyb v objekte.
Môže byť aj mikrovlnný, kombinovaný s necitlivosťou na malé zvieratá a taktiež s úpravou pre použitie do vonkajšieho prostredia.Snímač rozbitia skla - vyhodnocuje frekvenciu rozbíjajúceho sa skla, používa sa najčastejšie vo výkladoch
Dverový kontakt - neomylný snímač otvorenia dverí, okien, brány

– signalizuje poplach v objekte, môže byť jedna alebo aj viac. Používa sa vonkajšia zálohovaná, s vlastným akumulátorom a blikačom, alebo vnútorná, nezálohovaná.

Vonkajšia Vonkajšia VnútornáGSM brána – prenosové zariadenie, ktoré informuje pomocou GSM siete o narušení v objekte na naprogramované telefónne čísla

Infrazávory – špeciálne komponenty bezpečnostného systému, ktoré sa používajú najmä na stráženie vonkajších priestorov. Vysielajú proti sebe dva lúče a vyhodnocujú ich prerušenie.