Projekt

Na základe dodaných pôdorysov, prípadne na základe osobnej obhliadky hrubej stavby objektu odporučíme rozmiestnenie samotných vysávacích miest – zásuviek a potrubia. Pri návrhu počtu zásuviek vychádzame z dĺžky vysávacej hadice, ktorá meria štandardne 9 metrov. Môže byť dlhšia do 12 m alebo kratšia od 6 m dĺžky. Taktiež odporučíme umiestnenie agregátu centrálneho vysávača, jeho výkon a smer vyfukovania prefiltrovaného vzduchu z objektu. Agregát sa umiestňuje najčastejšie do technických priestorov – garáž, kotolňa, sklad. Vhodným umiestnením agregátu sú obvodové steny objektu.Prízemie (klikni pre zväčšenie) Poschodie (klikni pre zväčšenie)
Montáž

Prvá etapa
Prvú etapu montáže je potrebné vykonať v čase hrubej stavby, počas montáže elektriky, kúrenia, ale ešte pred omietkami. Podľa dohody s investorom sa naištalujú vysávačové podzásuvky. Podzásuvky sa inštalujú do výšky elektrických zásuviek sádrovaním. Urobia sa prierazy poschodiami a jednotlivé zásuvky sa pospájajú potrubím priemeru 2“ = 50,8 mm. Všetky inštalačné prvky – kolienka, odbočky, spojky sú lepené lepidlom. Všetky zásuvky sú navzájom pospájané riadicim káblikom. Tento zabezpečí aické spúšťanie agregátu. Taktiež sa urobí príprava pre budúci výfuk vysávača.


Nákres montáže rozvodov (klikni pre zväčšenie) Montážny materiál pre rozvody s tromi zásuvkami


Často prvú etapu rozdelíme ešte na dve podetapy.
Prvá podetapa sa skladá z inštalácie samotných zásuviek a vertikálnych rozvodov potrubia.
Druhá podetapa sa skladá z pospájania horizontálnych rozvodov potrubia.

Prečo rozdeľujeme prvú etapu na dve časti?

Ak by sme vykonali prvú etapu naraz, bolo by to celé pred omietaním vnútorných priestorov. Pretože prídeme pospájať potrubie až po omietaní, máme sto percentnú istotu, že položené potrubie na zemi nebude počas omietania poškodené. Práve počas omietania vzniká najväčšie riziko poškodenia potrubia množstvom pracovníkov na stavbe. Taktiež sa často stáva, že po omietkach na stavbe prídu naradu hydroizolácie. Tieto sa vykonávajú za tepla, ktorému PVC potrubie nie je odolné.Druhá etapa
Po vymaľovaní a najlepšie pred zobytnením je možné vykonať druhú etapu montáže. Inštaluje sa agregát, výfukové potrubie s klapkou na fasáde a vysávačové zásuvky. Samotný agregát sa pripája do jednofázovej zásuvky 230 V istenej 16 A ističom. Montáž kuchynskej zásuvky VacPan, ak je inštalovaná, je potrebné vykonať v súčinnosti s montážou kuchynskej linky. Tu je potrebné do sokla linky vyrezať otvor s rozmermi 170 x 40 mm, kam sa osadí kuchynská zásuvka VacPan.


Hadice a zásuvky Výhody